Participa. Senadores cuyo apellido empieza por la letra Q

Disoltas as Cámaras o día 3 de maio de 2016, a composición do Senado redúcese aos membros titulares e suplentes da Diputación Permanente.

Pode consultar a relación de senadores da XI Lexislatura a través do apartado ”Senadores dende 1977”, Undécima Lexislatura.


Filtro alfabético de Senadoras y Senadores.

Al seleccionar una letra, automáticamente se listan las Senadoras y Senadores.

Descargar el fichero de datos abiertos de los Senadores

  Datos abiertos