El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Participa-hi. Senadores cuyo apellido empieza por la letra F

Filtre alfabètic de les senadores i els senadors.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten les senadores i els senadors.

Descargar el fichero de datos abiertos de los Senadores

  Datos abiertos