El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Informació general Perfil del contractant

A partir del 9 de març de 2018, tota la gestió relativa als contractes s’ha de dur a terme a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per consultar la informació dels contractes previs a aquesta data, es pot visualitzar a Informació contractual, o accedir-hi a través de l’enllaç de Transparència.

 

Plataforma de contractació

 

Informació contractual