Portal de facturas

Última actualización  7/12/2018

 

 

A Mesa do Senado acordou autorizar a adhesión da Cámara á plataforma habilitada pola Administración Xeral do Estado «FACe – Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas», a través da cal os provedores do Senado presentarán as súas facturas a partir do 1 de decembro de 2018, momento no que deixa de estar en funcionamento o portal FACSEN, onde se recibían as facturas electrónicas dirixidas ao Senado ata a devandita data.

 

No entanto, as facturas presentadas ata as 00:00 h do día 1 de decembro, cuxa tramitación non finalizase, seguirán o seu curso normal, aínda que os provedores non poderán acceder de forma electrónica á información do seu estado de tramitación e deberán ser as unidades tramitadoras as que informen. En ningún caso deberán presentarse por duplicado en FACe.

 

O enderezo electrónico a través do cal se pode acceder a FACe é o seguinte: https://face.gob.es/es.


Na páxina de inicio da plataforma atópase toda a información necesaria para que os provedores poidan facer uso dela, incluídos manuais de uso e preguntas frecuentes, así como o formulario de soporte e os teléfonos para incidencias que se deberán utilizar para calquera dúbida sobre o funcionamento de FACe.