El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Portal de factures


Última actualizació: 7/12/2018

 

La Mesa del Senat acordà autoritzar l’adhesió de la Cambra a la plataforma habilitada per l’Administració General de l’Estat FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, a través de la qual els proveïdors del Senat presentaran les factures a partir de l’1 de desembre de 2018, moment en què deixa d’estar en funcionament el portal FACSEN, on es rebien les factures electròniques adreçades al Senat fins aquesta data.

 

Malgrat això, les factures presentades fins a les 00.00 h del dia 1 de desembre amb una tramitació que no haja finalitzat seguiran el seu curs normal, tot i que els proveïdors no podran accedir de forma electrònica a la informació de l’estat de tramitació d’aquestes factures; seran les unitats tramitadores les que n’informen. Aquestes factures en cap cas s’hauran de presentar per duplicat a FACe.

 

L’adreça electrònica per a accedir a FACe és la següent: https://face.gob.es/es.

 

A la pàgina d’inici de la plataforma hi ha tota la informació necessària perquè els proveïdors puguen fer-la servir, inclosos manuals d’ús i preguntes freqüents, i també el formulari de suport i els telèfons per a incidències previstos per a resoldre qualsevol dubte sobre el funcionament de FACe.