Diputatuen Kongresua eta Senatua egun honetan desegin ziren: 2019ko martxoaren 5. Berriz ere eratu behar dira egun honetan: 2019ko maiatzaren 21.

Interpreteak eta Itzultzaileak

Ganberako saioetan ekimenak hizkuntza koofizialetatik gaztelaniara itzultzeko, araudiak hala zehazten duenerako, Senatuak interprete eta itzultzaileen lankidetza du. Hautatzeko unean, 2005eko uztailaren 12ko Ganberaren mahaiko akordioak deitutako prozesuaren irizpideak jarraitzen ditu.