O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 5 de marzo de 2019. Volveranse constituír o 21 de maio de 2019.

Intérpretes-Tradutores

Para a tradución das iniciativas das linguas cooficiais ao castelán nas sesións da Cámara en que así o establece o seu Regulamento, o Senado conta coa colaboración de intérpretes-tradutores, seleccionados segundo os criterios do proceso convocado por acordo da Mesa da Cámara do 12 de xullo de 2005.