Avaluació dels compromisos i indicadors de qualitat.

Última actualizació: 27/03/2017

La Carta de serveis del Senat té per objecte millorar els nivells de qualitat en la gestió dels serveis, i, per això, són avaluats anualment.

Indicadors de qualitat 2016

Indicadors de qualitat 2015

Indicadors de qualitat 2014

Indicadors de qualitat 2013