Avaliación dos compromisos e indicadores de calidade.

Última actualización: 27/03/2017

A Carta de Servizos do Senado ten por obxecto mellorar os niveis de calidade na xestión dos servizos e, xa que logo, son avaliados anualmente.

Indicadores de calidade 2016

Indicadores de calidade 2015

Indicadores de calidade 2014

Indicadores de calidade 2013