NAVEGACIÓ EN EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Última actualizació: 21/01/2020

El Portal de Transparència del Senat s’estructura en vuit blocs d’informació (sobre la transparència; informació institucional i organitzativa; senadors; grups parlamentaris; activitat parlamentària; informació econòmica i contractual; informació al ciutadà i dades obertes).

Gran part dels continguts, especialment els que es refereixen a l’activitat parlamentària i a la composició i organització del Senat, redirigeixen a altres seccions de la pàgina des d’on és possible accedir, a més a més, a altres continguts relacionats.

Per tornar al Portal de Transparència des de qualsevol secció a què s’hagi arribat navegant a través del web del Senat, es recomana o bé prémer la fletxa de retrocés del navegador o bé seleccionar "Relacions amb els Ciutadans" en la primera barra de navegació (que es manté activa en tot moment) i "Transparència" en la segona barra de navegació.