Lleis aprovades. XIV Legislatura (03/12/2019-).

Filtre de les lleis aprovades per legislatura.

Llistat de les lleis aprovades.

Legislatura XIV

Lleis aprovades: 38.

Any 2021

Any 2020