Sesión plenaria número 13 - luns, 18 de xuño de 2012


Cargando...
12:13 LÓPEZ VEIGA, ENRIQUE CÉSAR
Acatamiento de la Constitución
Acatamiento a la Constitución del Excmo. Sr. D. Enrique César López Veiga.
(Núm. exp. 500/000282)
 

12:13 LÓPEZ VEIGA, ENRIQUE CÉSAR
Acatamiento de la Constitución

Acatamiento a la Constitución del Excmo. Sr. D. Enrique César López Veiga.
(Núm. exp. 500/000282)