Sesión plenaria número 79 - xoves, 10 de setembro de 2015


Cargando...
16:17 RIVERO SEGALÀS, MARÍA TERESA (GPCIU)
Defensa de propuestas de veto
Proyecto de Ley de Seguridad Nacional.
(Núm. exp. 621/000152)
 

16:17 RIVERO SEGALÀS, MARÍA TERESA (GPCIU)
Defensa de propuestas de veto

Proyecto de Ley de Seguridad Nacional.
(Núm. exp. 621/000152)