Go to content (press enter)

30 NOVEMBER 2020

XIV LEGISLATURE

List of file texts 681/000302

Iniciativa (pregunta escrita convertida en oral)
Documento No.: 681/ 000302/ 0001
Author:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPER)