Go to content (press enter)

19 APRIL 2021

XIV LEGISLATURE

List of file texts 681/002097

Iniciativa (pregunta escrita convertida en oral)
Documento No.: 681/ 002097/ 0001
Author:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)

Retirada
Documento No.: 681/ 002097/ 0004
Author:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)