Go to content (press enter)

20 OCTOBER 2020

XIV LEGISLATURE

List of file texts 681/003130

Iniciativa (pregunta escrita convertida en oral)
Documento No.: 681/ 003130/ 0001
Author:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)

Retirada
Documento No.: 681/ 003130/ 0003
Author:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN)