Grupos de amizade


Última actualización 10/02/2021

Os grupos de amizade son foros parlamentarios dirixidos a impulsar as relacións internacionais entre España e os países cos que ten vínculos de especial relevancia, sendo un dos piares do que se denominou "diplomacia parlamentaria".