Viatges i Visites


Última revisió 10/02/2021

Viatges

Tots els viatges de delegacions parlamentàries, ja estiguin encapçalades per la presidenta de l´Senat o per un membre de la Mesa, o bé corresponguin a viatges de comissions, requereixen l’autorització prèvia de la Mesa de l´Senat, que en fixa la composició.

presidenta del senado

Viatges encapçalats per la presidenta de l'Senat.

Els viatges encapçalats per la presidenta de l'Senat o, si escau, per algun membre de la Mesa de la Cambra, responen habitualment a invitacions de Senats estrangers en el marc de les relacions bilaterals.

Excepcionalment, la presidenta de l´Senat fa viatges en representació de l’Estat español.

Viatges de delegacions de membres de comissions de l´Senat.

Els viatges de delegacions de membres de comissions de l´Senat, i especialment, les reunions semestrals de comissions organitzades en ocasió de les presidències rotatòries de la Unió Europea, s’han consolidat com a canal ordinari d’intercanvi d’experiències entre comissions dels Parlaments dels Estats membres de la Unió Europea.

 

Visites

El Senat rep delegacions parlamentàries de diferent rang.

presidenta del senado

Visites de presidents d’Assemblees estrangeres.

En el marc de les relacions bilaterals, la presidenta de l´Senat rep presidents de Parlaments.

Visites de delegacions i comissions parlamentàries estrangeres.

En el marc dels intercanvis entre comissions, són nombroses les delegacions de comissions parlamentàries estrangeres interessades a conèixer les opinions i experiències sobre l’activitat i l’organització del Senat, la seva participació en les funcions legislatives i de control de Govern i sobre l’organització territorial d’Espanya.

Visites d’estudi i programes de cooperació.

El Senat participa en l’organització de visites d’estudi amb Parlaments estrangers, així com amb altres institucions tant europees (Comitè de les Regions; Grup d’Intercanvi Electrònic d’Informació entre Cambres Europees, IPEX, Interparliamentary EU Information Exchange; Oficina d’Intercanvi d’Informació i d’Assistència Tècnica, TAIEX, Technical Assistance Information Unit; Centre Europeu d’Investigació i Documentació Parlamentària, CERDP, Centre Européen de Recherche et Documentation Parlementaires) com nacionals (AECID, Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament; Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, Consell General del Poder Judicial, etc.). En col•laboració amb el Congrés dels Diputats, organitza el Curs d’Assessors Jurídics Parlamentaris.

Visites de caps d'Estat i de Govern.

Així mateix, en la seva activitat internacional, el Senat rep visites de caps d'Estat i de Govern.

A continuació, s'inclouen vídeos dels viatges i visites a l'Senat vídeos dels viatges i visites a l'Senat