Comisión de Nombramientos. Iniciatives en tramitació. XIV Legislatura

No hi ha iniciatives en tramitació