Comisión de Asuntos Exteriores. Iniciativas en tramitación. XII Lexislatura

Non hai iniciativas en tramitación