El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 30 de maig de 2023. I es tornarán a constituir el dia 17 d’agost de 2023

Comisión de Nombramientos. Iniciatives tramitades. XIV Legislatura