El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 30 de maig de 2023. I es tornarán a constituir el dia 17 d’agost de 2023

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ponències d’estudi. XII Legislatura