Comisión de Entidades Locales. Ponències d’estudi. XIV Legislatura