Comisión de Igualdad. Ponències d’estudi. XII Legislatura

Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género 543/000002

Data de designació: 12/01/2017Data de finalització dels seus treballs: 13/09/2017 

Publicacions oficials