Ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado. Ponències d’estudi. X Legislatura

No se n’ha constituït cap durant la legislatura sol·licitada