Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español. Ponències d’estudi. XII Legislatura

No se n’ha constituït cap durant la legislatura sol·licitada