Ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado. Aztertzeko ponentziak. X Legegintzaldia

Eskatutako legegintzaldian ez da bat ere osatu