Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Ponencias de estudo. XII Lexislatura

Non se constituíu ningunha durante a lexislatura solicitada