Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ponencias de estudo. XII Lexislatura

Ponencia de estudio sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad 543/000011

Creación da ponencia: 661/000771

Reunións

Próximas reunións

Non hai reunións convocadas

Non hi ningunha reunión celebrada