Comisión de Nombramientos. Ponencias de estudo. XIV Lexislatura

Non se constituíu ningunha durante a lexislatura solicitada