Comisión de Nombramientos. Reunions de Mesa i Portaveus. XIV Legislatura

Properes reunions

No hi ha reunions convocades

Reunions celebrades

No hi ha cap reunió celebrada