Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (621/000148)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Assumpte de la votació: Enmiendas 71, 95, 99, 100, 101, 103, 110 y 111. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió.

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...

Senadors del GPS

Filtre alfabètic de les votacions de la sessió plenària.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten els votants.

Llistat de votants de la sessió plenària.