Votacions. Sessió plenària número 71. 28/04/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (621/000116)
Comisión de Economía y Competitividad

Assumpte de la votació: Enmiendas 69, 76, 77, 80, 81, 83 a 85, 88, 90, 93 y 94. Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...

Llista alfabètica

Filtre alfabètic de les votacions de la sessió plenària.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten els votants.

Llistat de votants de la sessió plenària. Filtre alfabètic dels votants de la sessió plenària el cognom dels quals comença amb la lletra E