Votacions. Sessió plenària número 78. 01/09/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)
Comisión de Justicia

Assumpte de la votació: Enmienda 213. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió.

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...

Llista alfabètica

Filtre alfabètic de les votacions de la sessió plenària.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten els votants.

Llistat de votants de la sessió plenària. Filtre alfabètic dels votants de la sessió plenària el cognom dels quals comença amb la lletra Q