Votacions. Sessió plenària número 71. 28/04/2015. X  Legislatura

Proyecto de Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (621/000112)
Comisión de Cultura

Assumpte de la votació: Enmiendas 22 y 23. Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Resultat general de la votació

Rechazado
Cargando...

Llista alfabètica

Filtre alfabètic de les votacions de la sessió plenària.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten els votants.

Llistat de votants de la sessió plenària. Filtre alfabètic dels votants de la sessió plenària el cognom dels quals comença amb la lletra S