Votacións. Sesión plenaria número 78. 01/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (621/000148)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Asunto da votación: Enmiendas 71, 95, 99, 100, 101, 103, 110 y 111. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...

Senadores do GPEPC

Filtro alfabético das votacións da sesión plenaria.

Ao seleccionar unha letra, lístanse automaticamente os votantes.

Listaxe de votantes da sesión plenaria. Filtro alfabético dos votantes da sesión plenaria cuxo apelido empeza coa letra Y