Votacións. Sesión plenaria número 79. 08/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley del sector ferroviario. (621/000146)
Comisión de Fomento

Asunto da votación: Enmiendas 237, 280 y 304. Grupo Parlamentario Socialista.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...