Votacións. Sesión plenaria número 79. 08/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de Carreteras. (621/000147)
Comisión de Fomento

Asunto da votación: Enmiendas 38, 39, 45, 47 y 56. Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...