Votacións. Sesión plenaria número 79. 08/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de Carreteras. (621/000147)
Comisión de Fomento

Asunto da votación: Enmiendas 88, 92, 96, 98, 101, 103, 104, 105, 109 a 119, 121, 123 y 124. Grupo Parlamentario Socialista.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...