Votacións. Sesión plenaria número 79. 08/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. (621/000152)
Comisión Constitucional

Asunto da votación: Enmienda 32. Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...