Votacións. Sesión plenaria número 79. 08/09/2015. X  Lexislatura

Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. (621/000152)
Comisión Constitucional

Asunto da votación: Enmiendas 42, 43 y 46. Grupo Parlamentario Socialista.

Resultado xeral da votación

Rechazado
Cargando...