Condicions generals d’ús de la Pàgina Web del Senat

Última revisió 06/10/2022

1. Acceptació de les condicions d’ús

La titularitat del domini www.senado.es correspon al Senat.

L’accés i la utilització de la informació i serveis continguts en la pàgina web del Senat, accessible a través de la URL www.senado.es, impliquen l’acceptació de les condicions d’ús presents.

Amb l’accés i utilització de la pàgina web s’entendrà que l’usuari accepta de forma plena i sense reserves el contingut de totes i cadascuna de les condicions d’ús, en la versió publicada a la pàgina web en el moment de l’accés. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les condicions d’ús de la pàgina web, s’haurà d’abstenir d’accedir-ne als continguts i fer-ne ús dels serveis.

2. Qualitat de la informació

El Senat ha de vetllar per la certesa de totes les dades que es contenen a la pàgina web, i amb aquest objectiu ha de fer els esforços que calguin per oferir una informació completa i actualitzada, evitar errors i, si és el cas, rectificar-los.

El Senat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web, així com els continguts i serveis disponibles i les condicions en què aquests s’ofereixen.

3. Disponibilitat de la informació

El Senat posa a disposició dels ciutadans, mitjançant la pàgina web, un canal d’informació, comunicació i participació 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, sense perjudici que els temps d’actualització i resposta es puguin sotmetre a uns horaris determinats.

El Senat no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense avís previ. El Senat ha de fer els esforços que calguin perquè l’impacte per les tasques de manteniment sigui el mínim possible.

El Senat no es fa responsable dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del mal funcionament de la pàgina web, ni de qualsevol dany o perjudici, directes o indirectes, que es puguin derivar de la no disponibilitat, la interrupció i la no continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis.

4. Utilització de la informació

El Senat facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació i documents publicats a la pàgina web i en permet la còpia, distribució i reutilització, per part de persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sense que calgui obtenir una llicència.

L’usuari es compromet a fer servir els continguts de la pàgina web de manera diligent, sense incórrer en activitats que es puguin considerar il·lícites, contràries a les condicions d’ús presents o als usos acceptats generalment.

En particular, a tall merament enunciatiu, l’usuari es compromet a abstenir-se de dur a terme qualsevol de les activitats següents:

  • Destruir, alterar, inutilitzar o malmetre les dades o documents accessibles a través de la pàgina web.
  • Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics per mitjà dels quals el Senat presta els seus serveis, així com fer actuacions susceptibles d’espatllar, interrompre o generar errors en aquests sistemes.
  • Enviar missatges de manera massiva o amb finalitats comercials o publicitàries sense el consentiment del destinatari.
  • Fer servir la pàgina web per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics del Senat.
  • Intentar augmentar el nivell de privilegis d’un usuari en el sistema.
  • Introduir, per qualsevol mitjà, programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Senat.
  • Suplantar la identitat d’un altre usuari.
  • Incitar o promoure, per mitjà de la pàgina web o dels serveis als quals s’accedeix mitjançant la pàgina web, accions delictives, discriminatòries, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.

5. Establiment d’hiperenllaços

Hiperenllaços a d’altres pàgines web

La pàgina web del Senat inclou enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”) que s’han considerat d’interès per als usuaris. No obstant això, el Senat no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts de les pàgines enllaçades.

Hiperenllaços des d’altres pàgines web a la pàgina web del Senat

L’establiment d’un hiperenllaç des d’una altra pàgina al web del Senat no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Senat i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Senat dels seus continguts o serveis. Per tant, no es pot declarar ni donar a entendre que el Senat ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s’estableix l’hiperenllaç.

Frames

El Senat prohibeix expressament que es facin “framings” o que es faci servir per part de tercers qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que la componen són titularitat del Senat.

Sense perjudici que, amb caràcter general, la informació continguda al web és susceptible de reutilització en els termes fixats en les presents condicions d’ús, tots els continguts de la pàgina web (inclosos, sense caràcter limitatiu, símbols, marques, imatges, textos, àudio, vídeo, continguts de bases de dades i software) són propietat del Senat o dels proveïdors de serveis o continguts que, si escau, hagin concedit la llicència corresponent o hagin cedit l’explotació d’aquests continguts al Senat. Els continguts esmentats estan protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial.

7. Protecció de dades de caràcter personal i política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal i privacitat

Galetes

Les galetes són fitxers petits amb informació emmagatzemada pel navegador a petició de la pàgina web per la qual està navegant un usuari per diferenciar-lo d’altres usuaris, adaptant el funcionament a cadascun. Es van començar a fer servir per emmagatzemar el cistell de comprar virtual a les pàgines web amb propòsits comercials, però se n’ha estès l’ús per cobrir altres funcionalitats.

La pàgina web del Senat no fa servir galetes per fer les seves funcions. Tanmateix, alguns programes externs, els serveis dels quals fa servir el web mitjançant connectors, sí que en fan servir, com ara eltiempo.es (mostra la situació atmosfèrica) i el mapa de Google Maps (mostra la ubicació del Palau del Senat en la pàgina “Com s’arriba al Senat”).

Si en el futur se’n fessin servir per permetre la personalització d’uns serveis determinats per a cada usuari, aquest en serà informat mitjançant aquestes condicions d’ús.

Les galetes del web del Senat no llegiran en cap cas dades del disc dur dels usuaris, ni els arxius de galetes creats per altres proveïdors.

8. Exempcions de responsabilitat

L’accés a la pàgina web, així com l’ús que es pugui fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l’usuari.

El Senat no és responsable de l’ús indegut de la pàgina web i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús inadequat de la pàgina web, dels seus serveis o dels seus continguts. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers tant en contra de l’usuari com en contra del Senat, basada en l’ús inadequat de la pàgina web, dels seus serveis o dels seus continguts.

El Senat no és responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema, motivades per causes alienes al Senat, d’endarreriments o bloquejos en l’ús dels sistemes de la pàgina web causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Senat.