Relació de Senadors i Senadores electes per circumscripcions
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA