List of Senators elected by constituencies
GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)