List of Senators elected by constituencies
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)