Senatari hautetsien zerrenda barrutien arabera
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA