Senatari hautetsien zerrenda barrutien arabera
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC/ESQUERRA)