GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

Data de constitució: 17/08/2023
Nombre de senadors: 144
  • Electes: 120
  • Designats: 24

COMPOSICIÓ

 
 

PARTITS POLÍTICS