GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

Data de constitució: 03/12/2019
Nombre de senadors: 101
  • Electes: 84
  • Designats: 17

COMPOSICIÓ

 
 

GRUPS TERRITORIALS

 
 

PARTITS POLÍTICS