GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

Data de constitució: 03/12/2019
Nombre de senadors: 100
  • Electes: 84
  • Designats: 16

COMPOSICIÓ

 
 

GRUPS TERRITORIALS

 
 

PARTITS POLÍTICS