GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

Data de constitució: 03/12/2019
Nombre de senadors: 8
  • Electes: 1
  • Designats: 7